Serveis d'Arboricultura

Poda i tala d'arbres, sustentacions i destoconats a la província de Barcelona

poda d'arbres

PODA D'ARBRES

La poda és un dels recursos que utilitzem per resoldre els possibles conflictes entre l’arbre i l’entorn urbà, ja sigui a partir de podes de formació, seguretat o limitacions (reduccions per proximitat amb cases, cables elèctrics…)

La poda d’arbres es fa mitjançant la tècnica de grimpar l’arbre amb cordes. Això ens permet treballar en espais de difícil accés i reduits. Cal ser curós amb l’utilització d’aquest recurs, les podes agressives en cap cas aporten beneficis a l’arbre.

Gestionem la retirada de les restes vegetals si és necessari portant-les a la deixalleria pel seu tractament posterior. 

TALA D'ARBRES

L’últim recurs que tenim és tallar l’arbre sencer, la Tala.

Realitzem tales d’arbres i palmeres de manera controlada. En cas que sigui necessari ens ajudem de mitjans mecànics ja sigui plataformes elevadores, grues etc. Estem especialitzats a treballar en espais reduits on cal ser curós amb l’entorn (cables elèctrics, cases, porxos, mobiliari…)

Les tales d’arbres en moltes poblacions requereixen de permisos de l’ajuntament. No es realitzarà cap tala que no disposi dels permisos o els asaventats requerits per l’ajuntament de la zona.

Disposem de les assegurances i de la documentació pertinent per realitzar la nostre feina.

tala d'arbres
Sustentacions arbres

SUSTENTACIONS

L’objectiu d’una sustentació artificial és la d’evitar danys materials i pèrdues de parts dels arbres per trencaments. Aquestes sustentacions requereixen de revisions periòdiques per tal de fer un seguiment tant de l’arbre com de la sustentació i així poder veure com funcionen conjuntament aquests dos elements.

DESTOCONAT

El destoconat és l’eliminació de la soca resultant de la tala d’un arbre. Aquestes soques sovint són molestes ja que acaben sent un espai desaprofitat. Amb el destoconat oferim la possibilitat de recuperar aquest espai ja sigui per plantar un altre arbre (de port petit) o bé per tornar a plantar gespa, en cas de que el jardí en tingui. 

Aquesta operació es fa amb una màquina que disposa d’un disc giratori que rebaixa la soca per fricció d’uns 30-50cm de profunditat.

serveis destoconat

Tens dubtes?

Contacta ara per Whatsapp

Traducir »