DADES IDENTIFICATIVES: En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: Arnau Mercadé Llaó (ARBRE VERD) amb NIF número 46143124H, i amb domicili a aquests efectes al carrer Carrer del parc, 90 Mataró 08302 Barcelona ES és el titular del lloc web https://arbreverd.com/ (d’ara endavant, «el portal o lloc web»), i l’adreça de correu electrònic de contacte és: info@arbreverd.com

USUARI: L’ús del present portal és absolutament voluntari i suposa l’acceptació plena per part de qui hi accedeix, d’ara endavant «Usuari», de totes les condicions d’ús vigents en cada moment que es trobin en la present adreça. ARBRE VERD es reserva el dret a retirar l’accés al present lloc web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol Usuari que contravingui el que s’estableix en aquestes condicions d’ús. L’Usuari tindrà la responsabilitat de llegir atentament les presents condicions. Les esmentades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL: Proporciona l’accés a moltes informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, «els continguts») a Internet pertanyents a ARBRE VERD. L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, ilegals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

POLÍTICA DE PRIVACITAT: ARBRE VERD compleix les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades. Per a més informació, veure Política de Privacitat.

PROPIETAT INTELLECTUAL I INDUSTRIAL: Els continguts del lloc web, incloent-hi entre altres les imatges i els textos dels articles, qualsevol que sigui el seu format, són propietat de ARBRE VERD, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual. En aquest sentit, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, republicar, modificar o mostrar amb fins comercials sense el seu previ consentiment. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ARBRE VERD. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur de l’ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: ARBRE VERD no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o nocius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. Els continguts d’aquest lloc web s’ofereixen amb una finalitat informativa i divulgativa. ARBRE VERD s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pugui derivar-se de l’ús o aplicació de la informació d’aquest lloc web fora dels seus propòsits.

GALETS: El lloc web de ARBRE VERD utilitza galets (petits fitxers d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Per a més informació, veure Política de Galets.

MODIFICACIONS: ARBRE VERD es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal.

ENLLAÇOS: En cap cas ARBRE VERD assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en aquest lloc web.

DRET D’EXCLUSIÓ: ARBRE VERD es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin el present Avís Legal.

GENERALITATS: ARBRE VERD perseguirà l’incompliment del present Avís Legal així com qualsevol ús indegut del portal, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: ARBRE VERD podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les esmentades condicions dependrà de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LEGI I JURISDICCIÓ APLICABLES: La relació entre ARBRE VERD i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia serà sotmesa als Jutjats i Tribunals de la ciutat pertinent.

Traducir »